Rusty                                                            


Môj jazvečík Rusty           

tragicky zahynul 7.7.2010, mal 11 rokov....                                            jeho posledné fotografie, urobené  2 dni  pred nehodou:

                                                                        

 

 


Rusty ešte ako 6 týždňový...

                  


 Rusty ako 6 ročný...             ...8 ročný...